Bestedingen

 • Datum

  Doel

  Bedrag

   
 • 2018

  Module bijscholing Hiza

  € 395,13 

  Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

  Representatiekosten voor pr van de Stg.
  Benzine, fotoboekjes, consumpties

  € 133,53

  Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

  Bijdrage maaltijden JOM School

  € 1221,35

  Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

  Onkostenvergoeding Hiza als ambassadeur voor de Stichting
  4 maanden

  € 109,50

  Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

  School for Disabled Children
  Projector en computer

  € 503,00 Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

  Jaarlijkse schoolmaaltijd kinderen JOM School in juli

  € 251,36

  Persoonlijke donatie
  J. de Vries 

  Lunches JOM School voor het hele jaar 2018 voor kinderen uit de arme gezinnen.
  Het bleek dat kinderen uit arme gezinnen geen dagelijkse lunch meer kregen en zich apart moesten vermaken tijdens de lunchpauzes. Hierover heb ik uitvoerige correspondentie met het schoolbestuur gevoerd t.a.v. deze ongelijkheid, maar een constructief antwoord heb ik hier niet op ontvangen.

  € 1769,28 Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

  Studiekosten speciale kinderen

  € 248,43 Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

  Onkostenvergoeding Hiza als ambassadeur voor de Stichting
  tot eind 2018

  € 84,50 Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

  Extra financiële ondersteuning voor Kerstmis, Oud-en Nieuwjaar
  voor verzorgsters van kinderen JOM School uit kansarme gezinnen

  € 130,00 Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

  Module bijscholing Hiza

  € 242,29 Donaties Stichting
   IDA-Mabogini
 • 2017

  Schoolgeld, materiaal- en verzorgingskosten kinderen JOM School

  € 3255,00 

  Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

  Hiza, kosten voor modules deskundigheidsbevordering, die hij inzet voor IT-lessen aan jonge mensen in het dorp + de daarbijbehorende reiskosten naar Moshi en onkostenvergoeding voor zijn inzet als ambassadeur van de Stichting

  € 1304,00

  Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

  Paulina, kosten prothese voor

  € 251,00

  Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

  Extra financiële ondersteuning bij feestdagen als Pasen, Kerstmis, Oud-en Nieuwjaar voor de verzorgsters van de kansarme kinderen op de JOM School

  € 503,00

  Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

  Extra financiële ondersteuning bij feestdagen als Pasen, Kerstmis, Oud-en Nieuwjaar voor de verzorgsters van de kansarme kinderen op de JOM School € 503,00 Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

  Jaarlijkse schoolmaaltijd kinderen JOM School in juli

  € 380,00

  Persoonlijke donatie
  J. de Vries 

  Besteed aan reis- en verblijfskosten

  € 1285,00

  Persoonlijke donatie
  J. de Vries 

  In 2009 betaalde ik minder dan de helft voor de schoolmaaltijd dan nu in 2017 voor bijna hetzelfde aantal kinderen (plusminus 400 kinderen). Ook Tanzania is aanmerkelijk duurder geworden.
 • 2016

  Schoolgeld, materiaal- en verzorgingskosten kinderen JOM School

  € 458,00 

  Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

  Kosten werkzaamheden in Mabogini van Hiza voor de Stichting

  € 300,00

  Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

  Schoolmaaltijd 24 juli 2016

  € 382,00

  Persoonlijke donatie
  J. de Vries 

 • 2015

  Schoolgeld, materiaal- en verzorgingskosten kinderen JOM School

  € 610,00 

  Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

  Bijdrage aan nieuw project t.b.v. jonge zwangere meisjes, die hun school niet kunnen afmaken door de zwangerschap
  Aanschaf naaimachines voor het maken van eigen kleding en wanneer mogelijk ook het verkopen van kleding

  € 1000,00

  Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

  Kosten voor de opzet van een bibliotheek c.q. videotheek, annex klein dorpshuis € 3510,00

  Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

  Besteed aan reis- en verblijfskosten Hiza

  € 2180,00

  Persoonlijke donatie
  J. de Vries 

  Kosten voor het feest op 4/7 ter gelegenheid van 1e lustrum van de Stichting

  € 910,00

  Persoonlijke donatie
  J. de Vries 

  Schoolmaaltijd 24 juli 2015

  € 200,00

  Persoonlijke donatie
  J. de Vries 

 • 2014

  Schoolkosten en medische kosten t.b.v. kinderen JOM School

  € 550,00 

  Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

  Schoolmaaltijd 24 juli 2014

  € 200,00

  Persoonlijke donatie
  J. de Vries 

  Kosten voor inrichting en start van stationary Hiza € 1640,00

  Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

  Giften aan verzorgers/sters kinderen tijdens mijn verblijf in Mabogini 2014 € 110,00

  Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

  Betere communicatie met hoofd JOM School (Monica), laptop € 260,00

  Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

 • 2013

  Schoolkosten (excl. bankkosten) bestemd voor kinderen James Ole Millya School en voor 2 jong volwassenen voor beroepsopleiding

  € 2948,00 

  Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

  Schoolmaaltijd
  (zie hierover de info in de aankondigingsbrief te vinden onder het kopje Informatie)

  € 180,00

  Persoonlijke donatie
  J. de Vries 

  Financiële giften voor verzorgers van de leerlingen + kosten sms en internet voor Novatus, en nog een deel voor de laptop van Hiza.

  € 1090,00

  Persoonlijke donatie
  J. de Vries 

 • 2012

  Schoolkosten (excl. bankkosten)

  € 1480,00 

  Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

  Schoolmaaltijd James Ole Millya School op 24 juli 2012

  € 170,00

  Persoonlijke donatie
  J. de Vries 

 • Oktober / November
  2011

  Schoolkosten

  € 695,00 

  Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

  Kosten Novatus Mushi m.b.t. communicatie via SMS en computer € 120,00

  Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

  Landhuur voor de verbouw van maïs + aanschaf van alles wat hiervoor nodig is (zie blz. 9 nieuwsbrief dec. 2011) € 1950,00

  Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

 • Juni 2011

  Schoolmaaltijd op 24 juli 2011

   

  Persoonlijke donatie
  J. de Vries 

 • December 2010

  Digitale camera ontvangen van donateur

   

  Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

    Financiële giften voor Kerst voor de kinderen, hun verzorgenden, voor intermediair Novatus Mushi en zijn gezin alsmede een tegemoetkoming in zijn telefoon- en internetkosten € 220,50

  Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

    Schoolgeld incl. overmakingskosten € 141,50

  Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

 • Juli 2010

  Schoolgeld

  € 418,00 

  Donaties Stichting
   IDA-Mabogini

    Schoolmaaltijd op 24 juli 2010  

  Persoonlijke donatie
  J. de Vries 

 • Augustus 2009

  De nieuwe waterpompAanschaf van een waterpomp voor de irrigatie van een stukje landbouwgrond.

   

  Persoonlijke donatie
  J. de Vries 

 • Juli 2009

  Schoolmaaltijd Normaal gesproken krijgen de kinderen een dagelijks wisselende maaltijd van maispap of makande, die heel voedzaam en erg warm is, maar waar weinig smaak aan zit. Voor een aantal van deze kinderen is dit de enige maaltijd op de dag.
   

  Het uitdelen van de maispap en/of makande als dagelijkse maaltijd

  Het uitdelen van de maispap als middagmaal door Joke de Vries Het uitdelen van de maispap als middagmaal door de leerkrachten

  Het uitdelen van de maispap als middagmaal door Joke de Vries
  en leerkrachten op de James Ole Millya-School.


  Met Mrs. Monica Chengula, schooldirecteur, en met Mr. Novatus Mushi, schoolinspecteur, is afgesproken dat alle schoolkinderen op de James Ole Millya-School jaarlijks op 24 juli een feestmaaltijd van rijst en bonen krijgen.

  De feestmaaltijd is voor ca. 400 kinderen en de leerkrachten.
  Kosten plusminus € 110,-- .
   

  Schoolkinderen aan de jaarlijkse feestmaaltijd van rijst en bonen

  Kinderen aan de feestmaaltijd van rijst en bonen Kinderen aan de feestmaaltijd van rijst en bonen
   

  Persoonlijke donatie
  J. de Vries