Contact

 

Correspondentieadres:
Stichting IDA-Mabogini
Godsweerderstraat 407
6041 GH Roermond
Telefoon 0475-329173
E-mail info@ida-mabogini.nl of joke.de.vries@home.nl

Donaties:

Triodos Bank rekeningnr. NL36TRIO0390364541
t.n.v. Stichting IDA-MABOGINI, Roermond

Ida-Mabogini is een kleine Stichting met als bestuursleden de heren F. Roumen, oud docent en W.G.M.van Dongen, oud bedrijfsleider. Voorzitter en oprichtster is Mevr. Joke de Vries, oud (bedrijfs)maatschappelijk werker en therapeute.
Het Bestuur is onbezoldigd, de Stichting heeft geen personeel in dienst.

Per 1 november 2009 is aan de Stichting de ANBI status
toegekend (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De Stichting is opgenomen in het register van de Kamer van Koophandel
onder nr. 14123634.

Het fiscaal nr. van de Stichting is 821491386

Asante sana  (Swahili voor ‘Dank je wel’).