Mabogini

 

Men kent in Mabogini een lang droogseizoen dat zo’n 7 á 8 maanden duurt en een kort regenseizoen van ongeveer 4 maanden. De duur ervan schijnt inmiddels ook aan het veranderen te zijn, de droogteperiode loopt op.

Een groot deel van de lokale bevolking is werkzaam in kleinschalige landbouw en veeteelt en leeft net op of onder het bestaansminimum. Een probleem vormt de werkeloosheid, o.a. veroorzaakt door de snelle bevolkingsgroei. Ook Aids eist er zijn tol. Veel mensen zijn eraan overleden en vele families hebben ermee te maken. Kinderen uit éen-ouder gezinnen en ook weeskinderen, die meestal door de grootmoeder worden verzorgd, die vaak zelf geen inkomsten meer heeft, geven buitengewoon zorgelijke situaties. De laatste tijd wordt het probleem wat meer openlijk aan de orde gesteld. Ook op sommige scholen wordt er in de vorm van voorlichting meer aandacht aan besteed. Het gedrag van mensen zal een verandering moeten ondergaan om het tij te keren . Deze verandering zal nog veel tijd kosten.

In Mabogini wonen 6974 mensen, waarvan 3484 mannen en 3490 vrouwen. Van dit aantal inwoners zijn er 3012 arm. Zij leven onder het bestaansminimum. Arm-zijn in Mabogini betekent o.a. dat er per dag maar één maaltijd kan worden genuttigd. Daarnaast betekent het ook dat de kinderen uit deze families niet naar school kunnen gaan.

Van de kinderen tussen de 6 en 18 jaar, die door armoede de school niet kunnen bezoeken, zijn er 48 meisjes en 30 jongens. Het schoolgeld kan niet worden opgebracht.

Dit is heel jammer, want aan schoolmogelijkheden ligt dit niet. Er zijn 4 basisscholen in Mabogini en directe omgeving, de zgn. Primary Schools. Op deze scholen zitten in totaal 1696 leerlingen. Van dit aantal zijn er 303 ingeschreven, maar zij bezoeken de scholen niet doordat de ouders het schoolgeld niet of niet tijdig kunnen betalen. Sommige kinderen gaan onregelmatig naar school, bijv. tijdens de oogsttijd als zij thuis nodig zijn om te helpen.

Het aantal kinderen dat met goed resultaat de Primary School verlaat, is 224. Hiervan gaan 160 kinderen door naar de Secundary School.