Maisproject

 

Met Novatus hebben we gesproken over een aandeel van de Stichting in een voedingsprogramma voor de Muungano School. Dat behelst het huren van stukken land in een gebied waar het irrigatiesysteem van toepassing is en waarop dan maïs verbouwd gaat worden. Het project zal voorlopig voor één jaar gelden. Novatus zal er de supervisie over hebben. Van de maïs wordt de pap gemaakt, die zorgt voor de dagelijkse maaltijd op school gedurende het hele schooljaar. De oogst zal waarschijnlijk meer zijn dan nodig is voor deze maaltijd. De opslag van de geoogste maïs zal in handen zijn van Novatus. Er zal maïs verkocht gaan worden.

Van de opbrengst wordt 25 % gereserveerd voor betaling van schoolgeld voor de armste kinderen van de school. Er zal dan wel een selectie gemaakt worden uit de kinderen, die ambitie en talenten hebben (een soort ‘Top Tien’).

De rest zal gebruikt gaan worden voor noodzakelijke verbouwing/renovatie van de school en als startkapitaal voor het verbouwen van maïs het volgende jaar. Ana gaf hierover een mooie uitspraak van Ghandi: ‘Als je mij vandaag rijst geeft, dan eet ik het op. Leer je mij rijst te verbouwen, dan heb ik altijd te eten.’ Een mentaliteit, die mij zeker aanspreekt en waarvan ik hoop dat deze ook ten volle wordt waargemaakt in de toekomst.

Met dit project hopen we de Muungano School ook een positieve ontwikkelingsimpuls te geven. Het Hoofd van de school Ana is er enthousiast voor geworden en was zeer geroerd. Het is in samenspraak met haar gegaan. Wij wilden eerst dit alles ook in een vergadering met ouders/verzorgers bespreken, maar op advies van Ana hebben we hiervan afgezien. Zij merkte op dat de kans dan bestond dat ouders niet meer voor het eten van hun kinderen zouden betalen omdat dit door de ‘blanken’ werd gedaan. Het schoolgeld bestaat uit een aantal elementen, waaronder de maaltijd/voeding. Die zouden ze dan kunnen aftrekken en dan kon het resultaat niet opleveren waar nu op gehoopt wordt. En dat is niet de bedoeling. In gesprek met een zakenman, afkomstig uit Mabogini en voorzitter van een vereniging van boeren daar, kregen wij de toezegging dat hij ervoor zou zorgen dat we land konden huren dat gunstig was ingedeeld in het irrigatiesysteem. Als je bij dit systeem teveel aan het einde zit, dan is de waterdruk soms te laag voor voldoende bevloeiing. Nu is maïsverbouw daar veel minder afhankelijk van dan rijst, maar water is nodig. Als Stichting ondersteunen wij dus nu een eenjarig voedingsproject, wat ook zijn uitstraling zal hebben op de hele school. Want, zoals al eerder gezegd ‘met een gevulde maag leer je beter dan met een lege’.